This project is read-only.

Разработване на Богати Интернет приложения с Microsoft Silverlight

Факултет по математика и информатика, Софийски университет "Климент Охридски"

Това е страницата с информация за курсовите проекти за практикума по Silverlight воден във ФМИ през летния семестър на 2010.

Тук може да намерите


Кода и базата данни към проекта се разпространяват под MIT Licese, което ще рече, че може да ги позлвате за каквото си искате, стига да спомете, че сте ползвали нещо от тук.

Екипа

Last edited May 18, 2010 at 10:53 PM by kowd, version 4