Проект 0: Класически фотоалбум

Към общите изисквания

Задължителни

 • Добавяне, премахване, редакция на албуми.
 • Редакцията да става само от авторите на албума.
 • Добавяне, редакция, премахване на снимки.
 • Редакцията да става само от авторите на албума.
 • Страница на албум
 • Страница на картинка
 • При добавяне на картинка се добавя и мла версия (Thumbnail)

Бонус

 • При представянето на албума се използва картинка от негом например първата.
 • Може да се избира как да се направи / изреже thumbnail-a.
 • Картинката може да се завърти преди да се съхрани.
 • Картинката може да се мащабира преди да се съхрани.
 • Името на картинката се попълва от името на файла, ако не е попълнена.
 • Добавяне на всички картинки от папка.
 • Може да се драг-дропва картинка директно в приложението.
 • Може да се драг-дропва папка в приложението.

Last edited May 18, 2010 at 10:20 PM by kowd, version 1

Comments

No comments yet.