Проект 2: Фотоалбум коментари

Към общите изисквания

Задължителни

  • Възможнпост за добавяне на коментари от регистрирани потребители
  • Режим за коментари в албума - коментарите може да се разрешават или забраняват за албума
  • Модериране на коментари - има възможност коментарите да се модерират преди да се появят -само собственика на коментара може да го модерира (разрешава за показване)
  • Коментара може да се редактира или трие от собственика на албума или от автора на коментара
  • Има изглед с най-коментираните публични снимки
  • Потребител може бързо да види всички коментари чакащи одобрение и да ги одобри без да показва снимката, където са коментарите.

Бонус

  • Има възможност за цитиране на коментар. Цитирания коментар може да не се различава визауално от новото в коментара
  • Коментарите на автора на снимката се отличават визуално от другите коментари
  • За коментарите се използва RichTextBox и се поддържа поне удебеляване, подчертаване и размер на шрифта за текста в коментата
  • Може да се покажат всички коментари от някой потребител

Last edited May 18, 2010 at 10:22 PM by kowd, version 2

Comments

No comments yet.