Общи изисквания към проектите

Това са изисквания, които се отнасят за всички проекти.

Задължителни

 • Използван е Silverlight 4 и RIA Services
 • Приложението има поне две страници (изгледа).
 • До тези изгледи може да се достига през адреса (Deep Linking). Бутоните за предишна и следваща страница работят.
 • Използван е MVVM. Не е задължително цялото приложение да следва шаблона, но трябва да го има някъде, за да може да ни го покажете.
 • Има поне два контрола с променен вънжшен вид. Как точно изглеждат контролите няма значение. Няма да оценяваме дизайна.
 • Има поне две анимации. Това може да са анимации за скриване, показване, преместване и т.н. на обекти. Възможно е това да са анимации при смяна на VisaulState или просто някой Storyboard, който анимира нещо.

Бонус

 • Има имплементиран Search Engine Optimization
 • Вграден е Google Analytics (или подобен).
 • Приложението работи извън браузъра (OOB).
 • Има параметризирани адреси, от вида /view-picture/21
 • Има смислени параметризирани адреси, от вида /user/miropaskov
 • Показват се дати с формат от типа „Преди два часа“, „Преди три дена“ и т.н.

Ако желаете може да променяте предоставения код на услугите. Съобщете ни, ако има проблем с тях.

Използване то на Expression Blend не е задължително.

Ако желаете може да използвате контролите от Silverlight Toolkit

Last edited May 18, 2010 at 10:18 PM by kowd, version 1

Comments

No comments yet.