Проекти за практикума по Silverlight

Проектите за курса по Silverlight са общо четири те се базират на едно и също приложение – фотоалбум.

Услугите и базата данни са предоставени от екипа и са общи за четирите проекта. Всеки проект ще използва различна част от услугите за приложението. Очакваме, че няма да ви се налага да правите услуги. Ако има проблеми с предоставените от нас услуги, ние ще се погрижим да ги оправим.

Проектите имат свои общи и уникални изисквания.

Изискванията от своя страна се делят на задължителни и бонус изисквания.

Може да разберете кой проект е вашият като намерите остатъка от целочислено деление на четири на вашия вакултетен номер (fn % 4). Остатъкът ви дава номера на проекта, по който очакваме да работите.

Имате възможност да правите и проект предложен от вас. Изискванията публикувани тук се отансят само за 4-те зададени проекта.

Крайната оценка се определя от броя събрани точки. Максималния брой точки за проекта е 60.

Как се събират точки

Може да събирате точки по няколко начина
  • Всяко изискване носи точки. Реализирането на задължителни или бонус изисквания от други проекти не носи точки.
    • Всяко задължително изискване носи по 5 точки.
    • Всяко бонус изискване носи по 3 точки.
  • Реализирането на функционалност, която не е включена в нито едно изискване носи точки бонус точки, сравними с подобни изисквания. Тези бонус точки може да ги определим предварително, ако ни питате или ще ги определим при защитата на проектите.
  • Съобщавате за проблеми свързани със сървърната част. Ако откриете пробив в сигурността или грешка, която не трябва да се случава, кажете ни. Освен, че ще я оправим, ще получите и точки. Може да ни пишете директно или тук. Само първото съобщаване за грешка носи точки. Може да получите 1 или 2 точки в зависимост какво сте окрили.

Изисквания за проектите

Last edited May 18, 2010 at 11:00 PM by kowd, version 3

Comments

No comments yet.