Друг проект

Ако желаете да работите по проект, който не се включва към предложените, пишете ни. Възможно е проектът да е съвсем различен от зададените. Изискванията за него ще уточним след като ни пишете.

Last edited May 18, 2010 at 10:18 PM by kowd, version 1

Comments

No comments yet.