This project is read-only.
1

Closed

Открита грешка за тагването на снимките. За всички по проект 1

description

Липсват координатите Х и Y за снимките (UserTags) След като видях тази грешка говорих с М.Пасков и той сподели,че кода трябва да изглежда така :
 
Поправеният от Миро
 
[RequiresAuthentication]
 
[Query(HasSideEffects = true)]
 
public IQueryable<UserTag> AddTagForUsernameToPictureId([Required] string username, int pictureId)
 
{
return AddTagForUsernameToPictureId(username, pictureId, 0, 0);
}
 
[RequiresAuthentication]
 
[Query(HasSideEffects = true)]
 
public IQueryable<UserTag> AddTagForUsernameToPictureId([Required] string username, int pictureId, int x, int y)
 
{
 
var picture = this.GetViewablePicture(pictureId);
 
var user = this.ObjectContext.PhotoAlbumUsers.FirstOrDefault(u => u.UserName == username);
 
if (user != null)
 
{
 
var tag = new UserTag()
 
{
 
AuthorId = this.PhotoUser.Id,
 
UserId = user.Id,
 
PictureId = pictureId,
 
Position = new Position() { X = x, Y = y }
 
};
picture.UserTags.Add(tag);
this.ObjectContext.SaveChanges();
return picture.UserTags.CreateSourceQuery();
}
return Enumerable.Empty<UserTag>().AsQueryable();
}
 
ДОБАВЕНО Е
 
Position = new Position() { X = x, Y = y } и
 
 
, int x, int y)
Closed Jun 26, 2010 at 10:36 PM by kowd

comments

kowd wrote Jun 26, 2010 at 10:34 PM

Грешките всъщност са 2 - има промени и по метаданните. 3 БОНУС точки.

wrote Jun 26, 2010 at 10:36 PM

wrote Jan 22, 2013 at 5:00 PM

wrote May 13, 2013 at 11:10 PM